top of page

Základný horolezecký kurz v Tatrách

Dátum
 

14.-18.09.

Cena

 

398 €

/ 1os.

Dĺžka 
kurzu 

4 dni

Základný horolezecký kurz v Tatrách

Bude sa o Vás starať

Igor Marks #coloursofclimbing

Pochádzam spod hradu Matúša Čáka, v BA a okolí pôsobím od roku 1996. Väčšina môjho života je spojená so športom, či už to bol v detstve stolný tenis a tenis, potom dosť výrazným spôsobom basketbal.

Ku koncu vysokej školy do môjho života výrazným spôsobom vstúpilo horolezectvo v mnohých svojich podobách. Prvé kroky na skale som začal robiť približne v rokoch 2003 – 2004, v 2007 som absolvoval svoju prvú tatranskú horolezeckú túru. V 2010 sa stávam inštruktorom skalného lezenia SHS JAMES, od roku 2016 som členom Metodickej komisie SHS JAMES.

Kde leziem, skialpujem a skitoruringujem? Asi všade a vždy keď sa dá :)

O kurze

Štvordňový kurz lezenia v letných Tatrách so zameraním na bezpečnosť a pohyb v horolezeckom teréne.
Cez deň usilovne praxujeme v horolezeckom teréne a po večeroch sa venujeme prednáškám spojenými s diskusiou k problematike.

Chceme aby "noví" nadšenci horo-lezenia po absolvovaní kurzu zvládali samostatne a bezpečne základné horolezecké činnosti, ovládali veľa vecí automaticky (zároveň vedeli improvizovať) a hlavne pri každej činnosti vedeli samostatne rozmýšľať.
Kurz je prioritne zameraný na bezpečnosť pri lezení a na osvojenie si vhodných metodických zručností a návykov.

Detaily

CIELE nášho kurzu:
Po kurze bude frekventant vedieť najmä
- na akom princípe a akým spôsobom sa lezú viacdĺžkové cesty
- zostrojiť štand (istiace stanovisko) s použitím trvale osadeného istenia (borháky, nity), ale aj s použitím vlastných zaisťovacích prostriedkov (vklínence, slučky, friendy….)
- vyliezť na „prvom konci lana“ cestu obťažnosti 3-4 (UIAA) vo viacdĺžkovej neodistenej ceste
- správne a bezpečne používať lezecký materiál – najmä „zakladačky“ typu friendy, vklínence, slučky…
- istiť prvolezca na štande
- istiť druholezca na štande
- liezť v dvojici a v trojici vo viacdĺžkovej ceste
- orientovať sa v horolezeckom sprievodcovi a následne v horolezeckom teréne, nájsť nástup a zostup, naplánovať si horolezeckú túru

KDE presne bude kurz?
Chata pri Zelenom plese (Brnčalka) a okolité štíty v Doline Bielej vody vo Vysokých Tatrách
- napr. Žeruchove veže, Kozí štít, Kozia kôpka, Jahňací štít, Jastrabia veža, Čierny štít…
Okolie chaty poskytuje množstvo terénov vhodných na horolezecký výcvik:)

PREDPOKLADY
Kurz je určený záujemcom s dostatočnou lezeckou praxou na „skalkách“, so zručnosťou aktuálne liezť na prvom konci lana obť. min. 5 UIAA na odistených skalkách a ideálne aj absolvovali základný kurz skalného lezenia (nie starší ako rok) v serióznej horoškole, príp. serióznom klube;
- odporúčame v období 3-4 týždňov pred samotným kurzom vo V. Tatrách vyliezť na skalkách min. 20 rôznych ciest obťažnosti cca „5“ na prvom konci lana;
- záujemca by mal taktiež vedieť bez problémov zlaňovať, poznať základné uzly, mať aspoň minimálnu skúsenosť s lezením odistených viacdĺžkových ciest;
- taktiež je kurz určený pre ľudí, ktorí si chcú zvyknúť na expozíciu;
- dostatočná kondícia „robiť“ 4-5 dní po sebe denne cca 700-1.000 výškových metroch prevýšenia do kopca a následne z kopca a popritom liezť – samozrejme, každý má právo na oddychový deň;
- 100 %-ný zdravotný stav (Neodporúčame ľuďom, ktorí majú také zdravotné komplikácie, ktoré by ohrozili vás alebo vašich spolulezcov – alergie, astma, epilepsia, závrate, panický strach a úzkosť z výšok, chronické bolesti a problémy napr. s kolenom, členkami a pod.);
- predchádzajúce skúsenosti s lezením viacdĺžkových ciest sú výhodou;
POZOR: Min. vek: 18 rokov;

Potrebné VYBAVENIE:
- primerané oblečenie zodpovedajúce danej aktivite a počasiu – upresníme v pokynoch;
sedací úväz;
- hrudný úväz – vieme požičať;
- horolezecká prilba;
- lezečky – funkčné, nie deravé;
- 4 ks karabíny s poistkou (z toho min. 2 x karabína HMS, alebo všetky HMS);
- min. 10 ks voľné karabíny – typ B (voľné karabíny z expresiek);
- cca 6-8 ks šité slučky (rôznych dĺžok, napr. 1 x 30 cm, 3 x 60 cm, 1 x 80 cm, 3 x 120 cm);
- 1-2 ks krátka skalkárska expreska (skôr ODPORÚČAMe viac voľných karabín a viac slučiek);
- 1 x istítko typu Reverso – vhodné aj na zlaňovanie a na istenie dvoch druholezcov;
- 1 ks 1,5 m dlhá a 5-6 mm hrubá repšnúra;
- 1 ks 3 m dlhá a 5-6 mm hrubá repšnúra;
- 1 ks vyšparovák vklínencov;
- kto chce, aj kladivo a nejaké skoby – nepovinné;

LANÁ, VKLÍNENCE, FRIENDY – ak by ste mali svoje, vysvetlíme vám prípadné výhody/nevýhody, naučíme vás bezpečne pracovať s vašim lezeckým materiálom. Ak týmto materiálom nedisponujete, vieme požičať;

- v aktuálnom roku byť členom byť členom SHS JAMES (vieme sprostredkovať cez HK Filozof BA, alebo sa môžete stať členom SHS JAMES bez klubovej príslušnosti);

CENA:
- 398 € (cena za 1 osobu pri počte 2 kurzistov na 1 inštruktora);
- v prípade individuálneho záujmu 775 € (cena za 1 osobu pri počte 1 kurzistu na 1 inštruktora);
- cena je platná v roku 2022 s preukazom SHS JAMES (pre rok 2022);
POZOR:
v cene je zahnuté:
- chýbajúci lezecký materiál ako laná, vklínence, friendy;
- náklady na inštruktora;
v cene nie je zahnuté:
- ubytovanie + strava
- poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie, poistenie batožiny, pripoistenie zodpovednosti;

Program Kurzu

Tri – štyri dni na skalách v horolezeckom teréne:
- s individuálnym prístupom;
- s čo najväčšou aktivitou u kurzistov;
- s čo najväčším prepojením teórie a praxe a našimi skúsenosťami;
Odchod na skaly každé ráno najneskôr o 7.15 (nástup od chaty cca 30 – 120 minút);
- prvý deň (streda) – zoznámenie sa s metodickou úrovňou kurzistov;
- štvrtok, piatok, sobota – horolezecké túry s inštruktorom;
- posledný deň – základy technickej záchrany, príp. krátka horolezecká túra;
Večerné prednášky;
Program môže výrazne ovplyvniť počasie;

Ubytovanie

- 4x noc na Chate pri Zelenom Plese (na izbe)
V cene nie je ubytovanie ani strava zahrnutá.
- 4x polpenzia (začína sa v stredu večerou, končí sa v nedeľu raňajkami);
- platí sa priamo na Ch. pri Zelenom plese podľa aktuálneho cenníka chaty – príp. po dohode vopred;
cca 128,50 € – platné k 17.12.2021 s preukazom SHS JAMES (pre rok 2022)

Povedali o nás

Máte otázku alebo sa chcete prihlásiť

Ďakujeme za správu!

Formular
bottom of page